قاصدکی می گرید

کاش لبخندی باشم روی لبانت..............کاش

هیچ اتفاقی در زندگی بی دلیل نیست، همه امور به طرز عجیبی با رشته های نامرئی بهم متصلند.  برخوردها، رابطه ها، دوستی ها و دشمنی ها، عشقها و نفرتها، کیست که بتواند مجهول این رویدادها را بیرون بکشد، آن را دریابد و حل کند؟ عقل و امکانات انسان را به سوی آن راهی هست؟

نوشته شده در دوشنبه 22 فروردین 1390ساعت 11:26 ق.ظ توسط دلارام| 7 نظر|

Design By : Night Melody