قاصدکی می گرید

کاش لبخندی باشم روی لبانت..............کاش

 

با من بگریز و بیا درون افکارم 

مرا با آرزویی بفریب 

 مرا در آغوش ذهنت بگیر   

 تنها تویی که می توانی مرا با روحت درآمیزی 

تنها تو می توانی مرا اسیر ذهنم سازی 

تنها تو می توانی این گریز پا را رام و مقهور سازی  

به درون قلبم نگاهی بینداز 

آنچه تو می بینی من نیز لمس می کنم 

نمی خواهی درون قلبت را من نیز دریابم؟

نوشته شده در شنبه 18 دی 1389ساعت 04:06 ب.ظ توسط دلارام|

Design By : Night Melody